rp_sport68.jpgBez wątpienia uprawianie sportu przez dzieci wiąże się z wieloma korzyściami. Dzieci uczą się przez sport wielu rzeczy, to pierwsza zaleta. Jeżeli uprawiają sporty zespołowe, jest to na pewno umiejętność współpracy. Niezależnie jednak od tego, jakiego rodzaju jest to sport, hartuje on ducha. Rywalizacja, która to jest nieodłącznym elementem każdej dyscypliny sportowej, sprawia, że dzieci stają się coraz bardziej ambitne. Każdy bowiem chce zwyciężyć w meczu. Sport uczy tym samym, że w życiu liczy się zwycięstwo. Nauka wyniesiona ze sportu zaprocentuje później w innych dziedzinach życia. Tak więc nie należy się wahać, ani zwlekać z decyzją o zapisaniu dziecka na zajęcia sportowe. Kolejna, być może najważniejsza korzyść, wynikająca z uprawiania sportu, to poprawa zdrowia. Dzieci, które uprawiają sport są zdrowsze, i mają więcej siły. Ważne, aby już w młodym wieku zadbać o zdrowie i ruch fizyczny dziecka. Jeżeli tego nie zrobimy, w przyszłości może być bardzo trudno nadrobić te zaległości.