Noclegi w gorach (4)Wraz z rosnącą popularnością sportów i rekreacji rowerowej, zmienia się także oferta turystyczna. Zmiany te dotknęły także górską bazę noclegową.
Noclegi w górach cieszą się od zawsze ogromną popularnością z uwagi na atrakcyjność samego regionu. Na trasach i ścieżkach rowerowych coraz częstszym widokiem są jednak osoby pokonujące je nie pieszo, lecz na rowerach. Stanowią one coraz liczniejszą grupę klientów miejsc noclegowych, a posiadając dodatkowe wymagania, wpływają na zakres usług i różnorodność bazy noclegowej.
Duże zmiany mogą jednak dopiero pojawić się w najbliższej przyszłości w związku z powstawaniem i popularyzacją regionalnych i ogólnokrajowych szlaków rowerowych, stanowiących element europejskiej infrastruktury rowerowej. Najlepszym przykładem jest tu wiślana trasa rowerowa mająca być najdłuższym polskim szlakiem rowerowym, zaczynającym swój bieg w górach beskidu śląskiego.
Skutkiem nieuchronnej popularyzacji górskich tras rowerowych, turyści rowerowi stanowić będą coraz liczniejszą grupę klientów górskich miejsc noclegowych wpływając na zakres oferowanych usług.